ROTAVDRAG

ROT-avdraget innebär att en privatperson får göra skatteavdrag motsvarande 30 % av arbetskostnaden för renoverings- och tillbyggnadsprojekt, som utförs i hemmet. Arbetskostnader innebär det arbete som utförs av en installatör, alltså inte material- och resekostnader i samband med en installation eller själva värmepumpen.

Läs mer om rotavdrag på skatteverkets hemsida HÄR

TJÄNSTER

Vi erbjuder:
- Installationer
- felsökningar
- reparationer
- service.
- skrotning av gamla kylsystem.
Efter förfrågan så kan vi åta oss att utföra olika typer av tjänster i samband med installationer och ombyggnationer såsom bygg, konstruktions och ventilationsarbeten.